PRIVACY STATEMENT
Ik, met mijn bedrijf Gewoon! Commandeur, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Scrollen

Privacy

Om je aanvragen voor mijn gratis nieuwsbrief en e-boeken, je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:online als je een van mijn websites behorende bij Gewoon! Commandeur bezoekt, zoals www.lindacommandeur.nl (“websites”); en offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op deze websites. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met me deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar me verstuurd.Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK (Gewoon! Commandeur) VERZAMEL
Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:
1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN ME VERSTREKT
Als je je aanmeldt om de nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, dan vraag ik je je gegevens met me te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met me hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit de beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Provider Mollie en naar mijn facturatiesysteem Moneybird. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. De facturen die je van me ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Moneybird. Ik wijs je erop dat Mollie en Moneybird voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.
2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ME WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK
I
k mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de factuur en updates. Ik stuur je als je een product of dienst bij me hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met eventuele updates.ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief.ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis e-boeken en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist nietik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten die je hebt aangevraagd of gekochtik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en dienstenik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij me gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij me hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.Ik deel mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de emailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw emailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail me dan op linda@gewooncommandeur.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS
Op mijn website kan ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates plaatsen als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan het Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens
LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij om. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar linda@gewooncommandeur.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Gewoon! Commandeur
Koorman 7
7141 NP Groenlo